1.Bukalana masaža lica50 KM
2.Higijenski tretman lica sa enzimima 50 KM

NAPOMENA: U CIJENE NIJE URAČUNAT PDV U IZNOSU OD 17%