1.Higijenski tretman lica sa enzimima 60 KM

NAPOMENA: U CIJENE NIJE URAČUNAT PDV U IZNOSU OD 17%