Medicinski pedikir

Medicinski pedikir50,00 KM
Klasični pedikir45,00 KM
Kurije oko50,00 KM
Laser gljivice50,00 KM
Lakiranje trajni lak30,00 KM
Obično lakiranje10,00 KM