Kriolipoliza cijene

1.Jedno zaleđivanje – jedna sonda150 KM
2.Dva zaleđivanja – dve sonde200 KM
3.Tri zaleđivanja – tri sonde300 KM
4.Četiri zaleđivanja – četiri sonde350 KM
5.Koliko je potrebno zaleđivanja masnih naslaga, zavisi od veličine i obima masnoće tretirane zone