NAPOMENA: U CIJENU JE URAČUNAT PDV U IZNOSU OD 17%